Image
Name
PILLI NIRMALA
Posted
2020-03-20 06:26:50

Share:

పొట్టిలంక లో నిర్వహించిన రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమం లో శ్రీమతి పి నీర్మాల గారు పాలుగొని ప్రజా సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.


Comments

Comment on this Post
Login to comment